google-site-verification=F-lkicubpEzJowSTXWhOx_5xx0ZF3cecE4gIvoHLsPY
Cenovnik
Prikazan je deo cenovnika najčešćih stomatoloških usluga. Kontaktirajte nas za sve ostale informacije.
Ispuni & Endodoncija

Kompozitni ispun   2500 - 4000 rsd
Kompozitna faseta   5000 rsd
BioDentin ispun   5000 rsd
Endodontsko lečenje kanala korena zuba   4000 - 6000 rsd
(Savremeno mašinsko lečenje kanala korena !)

Parodontologija +

Uklanjanje zubnog kamenca   2500 rsd
Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba   3000 rsd
Dental SPA (uzk+pol.+AirProphy)   4000 rsd
Kiretaža parodontalnog džepa   2500 rsd
Smanjenje osetljivosti zuba   2000 rsd

Pregled & Prva pomoć

Besplatan stomatološki pregled   0 rsd
Specijalistički stomatološki pregled - Izveštaj   5000 rsd
Prva pomoć kod dentalgija   2500 rsd

Beljenje zuba

Beljenje zuba   18000 rsd
Beljenje jednog zuba   4000 rsd
Endodontsko beljenje zuba   4000 rsd 

Oralna Hirurgija

Ekstrakcija (vađenje) zuba   2500 rsd
Komplikovana ekstrakcija zuba   4000 rsd
Hirurška ekstrakcija zuba   6000 rsd
Apikotomija (Resekcija vrha korena)   12000 rsd
Ekstrakcija impaktiranog umnjaka   12000 rsd
Cistektomija   12000 rsd
Hirurško zatvaranje sinusa   12000 - 15000 rsd
Frenektomija   6000 rsd
Režanj operacija (po zubu)   6000 - 8000 rsd
Hirurško lečenje gingivalne recesije   12000 rsd

Implantologija

Implant - Straumann Neodent   390 - 450 eur
Implant - Straumann BLT / Nobel Biocare   650 eur
Implant - Zimmer   500 eur

Metalokeramička kruna na implantu   250 - 300 eur

Sulkus former   60 - 100 eur
Sinus Lift   500 - 600 eur
Veštačka kost 1g   100 eur
PRF (A PRF / I PRF)   200 eur

Fiksna Protetika

Metalokeramička kruna 12000 - 14500 rsd
Bezmetalna kruna / Vinir 24000 rsd
ZirconZahn kruna 24000 rsd
Fiberglas nadogradnja 6000 rsd
Livena nadogradnja 6000 rsd
Cementiranje stare nadoknade 2000 rsd
Protetsko planiranje 6000 rsd

Mobilna Protetika

Totalna proteza 35000 rsd
Parcijalna proteza 30000 rsd
Parcijalna skeletirana proteza 42000 rsd
PSP - Atečmeni 18000 rsd
Rhein inter-radikularni kočić 18000 rsd
Reparatura proteze 3000 rsd
Podlaganje proteze 6000 - 8500 rsd

Dečija stomatologija

Zalivanje fisura   1500 rsd
Fluorizacija zuba   3000 rsd
Kompozitni ispun - mlečni zub   2000 rsd
GJC ispun - mlečni zub   2000 rsd
Lečenje mlečnog zuba   2000 rsd
Ekstrakcija (vađenje) mlečnog zuba   2000 rsd

Ortodoncija

Fiksni ortodontski aparat   78000 rsd
Estetski ortodontski aparat   120000 rsd
( Plaćanje ortodontske terapije u ratama ! )
Mobilna ortodontska proteza   30000 rsd
Splint   10000 rsd
MyoBrace proteza   od 30000 rsd
InvisAlign terapija (providne folije)   ...

Načini bankarskog plaćanja & zdravstvena osiguranja

Site was built with Mobirise